Elevrådet

På SimFri er der valgt et elevråd med elever fra 1. klassetrin og opefter.

Elevrådets medlemmer vælges blandt skolens elever. Det giver eleverne en demokratisk dannelse og talerør i forhold til skolens ledelse, medarbejdere og bestyrelsen i forhold som de finder relevante.

Der er ikke elevrådsrepræsentanter fast i bestyrelsen. En lærer på skolen varetager opgaven med at understøtte elevrådets arbejde.