Ny elev

Som barn på SimFri, bliver man en del af et stærkt fællesskab, hvor der er tid til den enkelte.

Det er vigtigt for os, at alle børn får en god start på SimFri. Derfor bruger vi god tid på forudgående besøg og samtaler. Desuden forventes forældre at være med de første dage, dels for at give barnet en ekstra tryghed og dels for at forældrene får et indblik i hvordan vores dagligdag fungerer.

Indmeldelse – sådan gør du:

Kontakt skolens leder og aftal et møde hvor skoleleder og forældre deltager (uden barn).

1. besøg på skolen
Forældre (uden barn) besøger skolen. Forældrene vises rundt på skolen og har en samtale med skolelederen.

2. besøg på skolen
Hvis forældre og skole bliver enige om, at SimFri er en mulighed for barnet, kommer barnet på besøg på skolen sammen med forældre. Besøget kan finde sted i eller udenfor skoletiden. Dette aftales på forhånd.

Eleven med i undervisningen
Efter eleven har besøgt skolen, kan eleven tilbydes at prøve at gå på skolen og deltage i undervisningen. Besøget har en længde på 5 dage.