Bestyrelsen

SimFri er selvstændig, forældredrevet børnehave og skole.

Dette indbefatter også, at skolens øverste myndighed er en frivillig bestyrelse der bliver valgt på den årlige generalforsamling.

De syv medlemmer er valgt fra enten forældrekredsen eller skolekredsen jf. vedtægterne.